Barnehager i Midtre Gauldal

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Budal Oppvekstområde Avd Barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 24
Hauka Villmarksbarnehage Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 21
Liøya barnehage Sa Privat 06:45 - 17:15 1 - 5 91
Singsaas Oppvekstområde Avd Barnehage Kommunal 06:30 - 16:45 1 - 5 40
Soknedal Oppvekstområde Avd barnehage Kommunal 06:30 - 16:45 1 - 5 64
Støren barnehage Kommunal 06:45 - 17:00 1 - 5 97

Hva søker du?