Barnehager i Modum

Søknadsinfo
Antall barn: 659
Antall barn per ansatt: 6
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.8 m225% oppfyller ped.normen, 56.3% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 18.8% oppfyller ikke ped.normen.

37.9% Barnehagelærer, 29.6% Barne- og ungdomsarbeider, 20.6% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnas hus barnehage Kommunal - 0
Bårudåsen Barnehage SA Privat 06.45 - 17.00 0-6 0
Brunes naturbarnehage Kommunal 06.45 - 16.30 0
Bøen barnehage Privat 0-6 18
Drolsum naturbarnehage Privat - 0
Fure barnehage Privat - 1-6 15
Gustadmoen barnehage Kommunal - 0-6 54
Kilden barnehage Privat - 0
Kjemperud barnehage Privat 06.45 - 17.15 0-6 80
Kroka barnehage Kommunal 06.45-16.30 0-6 55
Løkkeveien barnehage Kommunal 06.45- 16.30 0-3 18
Lønneberget familiebarnehage Privat 06.45 - 16.45 0-6 10
Mælumenga barnehage Kommunal 06.45-16.30 0
Nordbråten barnehage Kommunal - 0
Rolighetsmoen barnehage Kommunal 06.45.-16.30 0
Snarum barnehage Privat - 0-6 18
Strand barnehage Privat 06.45 – 16.45 1-6 0
Trollskogen familiebarnehage Privat 06.45 - 16.30 0-6 10

Hva søker du?