Barnehager i Nannestad

Søknadsinfo
Antall barn: 698
Antall barn per ansatt: 6.1
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.3 m227.3% oppfyller ped.normen, 63.6% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 9.1% oppfyller ikke ped.normen.

32% Barnehagelærer, 19.3% Barne- og ungdomsarbeider, 37.6% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bjerke barnehage Kommunal 06.45-17 0-6 75
Bjerketun barnehage Privat 7-17 0-5 13
Breenenga FUS barnehage Privat 06.45-17.15 86
Eltonåsen barnehage Privat 06.45-17.30 0
Holter barnehage Kommunal 06.45-17 0-5 92
Kringler-Slattum barnehage Kommunal 06.45-17 0-5 0
Læringsverkstedets barnehage Maura Privat 7-17 0-6 22
Løkka barnehage Privat 07.00-17.00 1-5 0
Midtbygda barnehage Kommunal 06.45-17 0-5 0
Prestmosen barnehage Privat 6.45-17.15 0
Solheim Barnehage Privat 06.45-17.15 0

Hva søker du?