Barnehager i Nes i Akershus

Søknadsinfo
Antall barn: 1266
Antall barn per ansatt: 6.1
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.5 m211.1% oppfyller ped.normen, 88.9% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

29% Barnehagelærer, 15.2% Barne- og ungdomsarbeider, 44.6% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Auli barnehage Kommunal 7.00–17.00 0-5 83
Espira Furuholmen barnehage Privat - 0-6 69
Espira Kløverenga barnehage Privat - 0
Espira Opaker barnehage Privat 06.30–17.30 0
Hoppensprett Brårud barnehage Privat - 0-6 0
Hopppensprett Fjellfoten barnehage Privat 0-6 0
Husmo barnehage Privat 07.00–17.00 0-5 38
Korsdalen barnehage Privat 06.45–17.15 0-5 52
Korsdalen barnehage, Hagadalen Privat 06.45–17.15 0-5 45
Læringsverkstedet Haga barnehage Privat 06.30–17.30 0-6 54
Neskollen barnehage, Melkevegen Privat - 0
Neskollen barnehage, Tellusvegen Privat - 0
Orionvegen familiebarnehage Privat - 0
Skogbygda barnehage Kommunal - 0
Svarverud barnehage Kommunal 07.00–17.00 0-5 61
Tomteråsen barnehage Kommunal - 0-5 50
Udnes naturbarnehage Kommunal - 0
Vormsund barnehage Privat 06.45–17.15 0-5 54

Hva søker du?