Barnehager i Nesna

Søknadsinfo
Antall barn: 70
Antall barn per ansatt: 4.7
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 10.7 m275% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 25% oppfyller ikke ped.normen.

44.9% Barnehagelærer, 10.1% Barne- og ungdomsarbeider, 30.8% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Nesna barnehage Kommunal 07:45 - 16:30 1 - 5 46
Nord Studentsamskipnad Avd Studentbarnehagen Privat 07:15 - 16:15 1 - 5 35
Rødstua barnehage Sa Privat 07:15 - 16:15 1 - 5 24

Hva søker du?