Barnehager i Nissedal

Søknadsinfo
Antall barn: 85
Antall barn per ansatt: 4.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.3 m275% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 25% oppfyller ikke ped.normen.

36.3% Barnehagelærer, 7.6% Barne- og ungdomsarbeider, 39% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Felle barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1-5 9
Kyrkjebygda barnehage Kommunal 07:15 - 16:45 1-5 14
Treungen barnehage Kommunal 07:15 - 16:45 1-5 42
Treungen barnehage avd. Haugsjåsund Kommunal 07:15 - 16:45 1-5 15

Hva søker du?