Barnehager i Nord-Aurdal

Søknadsinfo
Antall barn: 261
Antall barn per ansatt: 5.6
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.9 m250% oppfyller ped.normen, 50% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

28.5% Barnehagelærer, 34% Barne- og ungdomsarbeider, 23.3% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Fagernes barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 60
Leira barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 31
Ranheim Naturbarnehage Sa Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 23
Skrautvål barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 34
Ulnes barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 36
Vestringsbygda barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 74

Hva søker du?