Barnehager i Nordreisa

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Høgegga barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 27
Leirbukt barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 31
Nordreisa Familiesenter/ Åpen barnehage Kommunal 09:00 - 14:00 0
Nordreisa Menighetsbarnehage AS Privat 06:45 - 16:45 1 - 5 50
Oksfjord Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 12
Reisa Montessoribarnehage Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 18
Rotsundelv Barnehagedrift AS Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 18
Sonjatun barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 25
Storslett barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 25
Sørkjosen barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 27
Tømmernes Gårds- og Naturbarnehage AS Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 13

Hva søker du?