Barnehager i Nordstrand

Søknadsinfo
Antall barn: 35432
Antall barn per ansatt: 5.8
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.6 m244.9% oppfyller ped.normen, 44.4% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 10.6% oppfyller ikke ped.normen.

37.2% Barnehagelærer, 15.1% Barne- og ungdomsarbeider, 34.8% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Arken barnehage Privat 8.00-16.45 0-3 0
Bakketoppen barnehage Privat 07.30 - 17.00 1-6 66
Bauneveien barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 98
Bekkelaget menighets barnehage Privat 7.30-16.45 1-6 32
Blåfjell barnehage Kommunal 07.30 - 17.00 1-6 80
Bråten barnehage SA Privat 07.30-17.00 0-6 64
Brumlebassen barnehage as Privat 07.00-17.00 0-6 28
Bukkene Bruse familiebarnehage Privat 07.30-16.30 0-3 0
Christiania Barnehave Nordstrand Privat 07.30-17.00 0-6 56
Den blå appelsin Kanvas-barnehage Privat 07.30 - 17.00 1-6 60
Drengestua barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-3 9
Ekeberg idrettsbarnehage AS Privat 07.30 - 17.00 1-6 83
Eplekneika barnehage Privat 0730-1645 1-6 27
Fantorangen familiebarnehage Privat 7.50 -16.50 10 mnd -3 år 4
Fiskevollen musikkbarnehage Privat 0730-1645 1-5 18
Fjordgløtt familiebarnehage Privat 07.30-16.30 0-3 0
Frierveien barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 67
Granstua familiebarnehage Privat 07.30-16.30 0-3 0
Gullklumpen familiebarnehage Privat - 0
Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) Privat 07.30-16.30 0-3 8
Karlsrud åpen barnehage Kommunal 0930-1130 0-1 0
Karlsrud familiebarnehage Privat 07.30-16.30 1-3 0
Kastellterrassen Kanvas-barnehage Privat 07.30-17.00 2-6 33
Knausen barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 120
Kongsveien Barnehage Privat 07.30-16.45 1-6 110
Lambertseter familiebarnehage Privat - 0
Leker`n åpen barnehage Kommunal 09.30-14.00 1-5 20
Lille Ekeberg barnehage Kommunal 07.30 -17.00 1-6 127
Lille Persille familiebarnehage Privat - 0
Lille Venn familiebarnehage Privat - 0-3 0
Ljan menighets barnehage Privat 07.45.16.45 2-6 22
Lønneberget familiebarnehage (Alfred) Privat 0730-1630 0-3 0
Lønneberget familiebarnehage (Emil) Privat 7.30 -16.30 0-3 0
Lønneberget familiebarnehage (Lina) Privat 0730-1630 0-3 0
Lønneberget familiebarnehage (Lukas) Privat 0730-1630 0-3 0
Malmøya barnehage Privat 7.30-16.30 3-6 0
Mariannes Hus familiebarnehage Privat 7.45 - 16.30 0-6 0
Marmorberget barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 61
Marmorslottet familiebarnehage Privat 7.30-.16.30 1-3 28
Merkur familiebarnehage Privat 07.30-16.30 0-3 0
Mummitrollet familiebarnehage (avdeling 2) Privat 07.30-16.30 0-3 0
Munkelia barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 42
Munkerudsletta barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 54
Munkerudtoppen barnehage Privat 07.30-16.40 2-6 22
Nedre Bekkelaget barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 60
Nordseter barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 60
Nordseterbarnehagene, avd. Åssida Kommunal - 1-6 58
Nordseterknausen Barnehage - Didrik Barnehage Privat 7.45 -16.30 12
Nordstrand menighets barnehage Privat 07.50-16.50 1-6 40
Nylænde barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 59
Obersten barnehage Kommunal 07.30 -17.00 1-6 66
Ole Brumm familiebarnehage Privat 7.45 -16.30 0-3 8
Plutti Plott familiebarnehage Privat 07.30-16.30 1-3 8
Pynten paviljong barnehage Kommunal 07.30 - 17.00 1-6 78
Rabben barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-3 9
Radarveien barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 72
Radiobølgen barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 63
Rosenhagen barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 127
Rygin barnehage Kommunal 07.30 - 17.00 1-6 84
Rødstua Barnehage Kommunal 07.30 - 17.00 1-3 27
Safias familiebarnehage Privat 07.30-16.30 1-3 0
Saturn familiebarnehage Privat 07.30-16.30 0-3 0
Skiferveien barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-3 9
Skovheim barnehage Privat 07.30-16.45 1-6 48
Skredder'n barnehage Privat 7.30-17.00 1-6 62
Skredderstua Kulturbarnehage Kommunal 07.30 - 17.00 1-6 29
Speiderhytta Kommunal 07.30 - 17.00 4-5 18
Sportsplassen barnehage Kommunal 07.30 -17.00 1-6 30
Steinerbarnehagen på Nordstrand Privat 08.30- 16.30 1-6 0
Steinspranget barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 116
Store Ljan Barnehage Privat 07.30-16.45 0-6 57
Svartdalsparken Kanvas-barnehage Privat 07.30-17.00 0-6 66
Symrahagen familiebarnehage Privat 07.45 - 16.30 0-6 0
Sæter barnehage Kommunal 07.30-17.00 3-6 36
T-gutt familiebarnehage Privat 08.00- 16.30 0-6 0
Toppen familiebarnehage Privat 07.40-16.30 0-3 0
Treklossen familiebarnehage Privat 08-16.30 0-3 5
Trollstua barnehage Privat 07.30-17.00 0-6 26
Tyrihans barnehage Kommunal 07.30 - 17.00 1-6 54
Ulvøya barnehage Privat - 0
Vårveien barnehage Kommunal 07.30- 17.00 1-6 90

Hva søker du?