Barnehager i Østensjø

Søknadsinfo
Antall barn: 35432
Antall barn per ansatt: 5.8
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.6 m244.9% oppfyller ped.normen, 44.4% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 10.6% oppfyller ikke ped.normen.

37.2% Barnehagelærer, 15.1% Barne- og ungdomsarbeider, 34.8% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Abildsø barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 33
Bakkehavn barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 72
Bogerud Åpen barnehage Kommunal 09.00-15.00 0-1 1/2 20
Bogerud gård barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 67
Bogerudsletta barnehage Kommunal 07.15-17.00 0-6 52
Bøler åpen barnehage Kommunal 09.00 - 14.00 0-6 0
Bøler barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 63
Bøler menighets barnehage Privat 07.30 - 17.00 0-6 27
Bøler private familibarnehage avd. Unni Privat 07.30-16.15 0-3 4
Bøler sentrum barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 52
Christinedal kunst- og kulturbarnehage Privat 07.30-17.00 1-6 60
Eftasåsen barnehage Kommunal 07.30 - 17.00 0-6 66
Engleslottet familiebarnehage Privat 07.30 - 16.30 1-6 0
Fuglemyra barnehage Kommunal 07.15 - 17.00 0-6 72
Furua familiebarnehage Privat 0730-1630 0-3 8
Furuveien familiebarnehage Privat 07.30-16.30 0-3 8
Gårdstunet barnehage Privat 07.30-17.00 0-6 50
Godlia barnehage Privat 07.30-17.00 0-6 35
Goliaskogen barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 64
Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Drivhusveien) Privat 07.30 - 16.30 0-3 8
Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Fyrstikkbakken) Privat 07.30 - 16.30 0-3 8
Haraløkka barnehage Kommunal 07.00 - 17.00 0-6 63
Havnehagan friluftsbarnehage Kommunal 07.30-17.00 4-6 12
Holtet barnehage Kommunal 07.00-17.00 0-6 103
Husmannsplassen barnehage Kommunal 07.30 - 17.00 1-6 81
Høyenhall barnehage Kommunal 07.30-17.00 3-6 18
Knærten familiebarnehage avdeling 1 Privat 07.30-16.30 0-3 8
Knærten familiebarnehage avdeling 2 Privat 07.30 – 16.30 8
Kringkollen familiebarnehage Privat 07.30-16.15 0-3 4
Langerud barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 38
Lille Langerud barnehage Kommunal 07.30.-17.00 2-6 25
Lillejordet barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 60
Lopperud barnehage Kommunal 07.00-17.00 0-6 99
Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Kommunal 07.30-17.00 0-6 48
Lykketrollet barnehage Privat 07.30-17.00 0-6 14
Lykketrollet familiebarnehage avdeling Bogerudveie Privat 07.30-16.30 0-3 8
Lykketrollet familiebarnehage avdeling Terrassevei Privat 0-3 4
Lykketrollet familiebarnehage avdeling Ulsrudveien Privat 07.30-16.30 0-3 8
Lykketrollet familiebarnehage, avd. Dalbakkveien Privat 07.45-16.15 0-3 4
Mangelberget barnehage Privat 07.30 - 16.45 1-6 30
Manglerud barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 68
Mikaelgården steinerbarnehage Privat 07.30 - 16.30 1-5 50
Mummidalen familiebarnehage Privat 08.00-16.30 0
Myrvoll barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 66
Nordre Skøyen barnehage Privat 07.45-16.16 2-6 16
Nøklevann barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 81
Oppsal samfunnshus barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 70
Oppsaltunet barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 114
Rustad friluftsbarnehage Kommunal 07.15-17.00 3-6 12
Rustad gård barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 27
Rustadsaga barnehage SA Privat 07.30 - 17.00 9 mnd. - 6 år 55
Rønningjordet barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 127
Skullerudhøgda foreldrebarnehage Privat 07.30 -17.00 0-6 54
Solfridbakken barnehage Kommunal 07.30 - 17.00 0-6 57
Soltoppen barnehage Privat 07.45-16.30 1-6 16
Storgården barnehage Kommunal 07.00-17.00 1-6 81
Tallberget barnehage Kommunal 07.30 - 17.00 1-6 81
Treskeveien barnehage Kommunal 07.15-17.00 1-6 98
Trollungene familiebarnehage Privat 07.30-16.30 1-3 8
Tveteråsen barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 72
Utmarkveien barnehage Kommunal 07.00 - 17.00 0-6 81
Vetlandsveien barnehage Privat 07.30-16.30 2-6 18
Østensjø Kanvas-barnehage Privat 07.30 - 17.00 1-6 58
Østensjøstua foreldrebarnehage Privat 07:00-17:00 0-6 48
Østmarka Idrettsbarnehage AS Privat 07.30-17.00 1-6 127

Hva søker du?