Barnehager i Overhalla

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Gammelstua barnehage Sa Privat 06:45 - 16:30 1 - 5 30
Moamarka barnehage Kommunal 06:30 - 16:30 1 - 5 43
Ranemsletta barnehage Kommunal 06:30 - 16:30 1 - 5 78
Skage barnehage Kommunal 06:30 - 16:30 1 - 5 94

Hva søker du?