Barnehager i Øyer

Søknadsinfo
Antall barn: 224
Antall barn per ansatt: 6.2
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.6 m280% oppfyller ped.normen, 20% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

36.1% Barnehagelærer, 26.1% Barne- og ungdomsarbeider, 24.6% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Dulven barnehage Privat 06:45 - 16:45 1 - 5 20
Granrudmoen barnehage Al Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 27
Hågåsletta barnehage Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 56
Mosjordet barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 45
Vidarheim barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 68

Hva søker du?