Barnehager i Øyer

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Dulven barnehage Privat 06:45 - 16:45 1 - 5 20
Granrudmoen barnehage Al Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 27
Hågåsletta barnehage Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 56
Mosjordet barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 45
Vidarheim barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 68

Hva søker du?