Barnehager i Rana

Søknadsinfo
Antall barn: 1263
Antall barn per ansatt: 5.8
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.8 m252.2% oppfyller ped.normen, 13% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 34.8% oppfyller ikke ped.normen.

39.3% Barnehagelærer, 20.1% Barne- og ungdomsarbeider, 28.8% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnas Hus Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 66
Båsmo barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 78
Båsmobakken barnehage Privat 06:45 - 17:00 1 - 5 71
Englia barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 74
Engveien barnehage Privat 06:45 - 16:45 1 - 5 51
Frikultbarnehagen AS Privat 06:45 - 16:30 1 - 5 79
Kirketunet barnehage Privat 06:45 - 16:30 1 - 5 54
Langnes barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 95
Mjølan barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 67
Moltekarten Gårds- og Naturbarnehage AS Privat 06:15 - 16:45 1 - 5 20
Revelheia barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 66
Røverreiret barnehage Sa Privat 06:45 - 16:45 1 - 5 38
Selfors barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 81
Skonseng barnehage Privat 06:45 - 16:45 1 - 5 61
Småtroll Barnehagen Ba Privat 06:45 - 16:45 1 - 5 75
Stiftelsen Kirkebakken barnehage Privat 06:45 - 16:45 1 - 5 57
Storforshei barnehage Kommunal 06:30 - 16:45 1 - 5 44
Tullas Hage AS Privat 07:15 - 16:30 1 - 5 27
Tusenbein barnehage Sa Privat 06:45 - 16:45 1 - 5 60
Utskarpen barnehage og Menighetshus Privat 06:45 - 17:00 1 - 5 30
Vestvikheia barnehage Privat 06:45 - 16:45 1 - 5 66
Ytteren barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 73

Hva søker du?