Barnehager i Randaberg

Søknadsinfo
Antall barn: 676
Antall barn per ansatt: 5.9
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.9 m220% oppfyller ped.normen, 70% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 10% oppfyller ikke ped.normen.

36.6% Barnehagelærer, 21.1% Barne- og ungdomsarbeider, 28% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Endrestø barnehage Privat 07:15 - 16:30 1 - 5 54
Fjellheim barnehage Kommunal 07:15 - 16:30 1 - 5 31
Grødem barnehage Kommunal 07:15 - 16:30 1 - 5 31
Nyvoll barnehage Sa Privat 07:00 - 16:45 1 - 5 54
Ryggstranden barnehage Privat 07:15 - 16:30 1 - 5 54
Sande barnehage Kommunal 07:15 - 16:30 1 - 5 54
Sentrum barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 49
Solbakken barnehage Kommunal 07:15 - 16:30 1 - 5 95
Viste barnehage Kommunal 07:15 - 16:30 1 - 5 96
Vistestølen barnehage Kommunal 07:15 - 16:30 1 - 5 89
Ze-Bra Gårdsbarnehage AS Privat 07:15 - 16:30 1 - 5 55

Hva søker du?