Barnehager i Rendalen

Søknadsinfo
Antall barn: 52
Antall barn per ansatt: 5.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 9.3 m20% oppfyller ped.normen, 100% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

41.9% Barnehagelærer, 19.4% Barne- og ungdomsarbeider, 25.8% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Anne Kari Illevold Familiebarnehage Privat 07:00 - 16:15 1 - 5 6
Rendalen barnehage Kommunal 06:30 - 16:45 1 - 5 54

Hva søker du?