Barnehager i Ringerike

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Almemoen barnehage Privat 06.45 - 17.00 0-6 96
Almgrenda Steinerbarnehage Privat 07.30 - 16.30 0-6 38
Åsatua Naturbarnehage Privat 07.30 – 16.45 1-6 27
Blåbærskogen barnehage Privat 07.00 – 17.00 0-6 85
Bondeheimen familiebarnehage Privat - 1-6 10
Dalsbråten barnehage Privat 07.30 - 17.00 0-6 54
Eikli barnehage Kommunal 07.30 - 17.00 0-6 99
Espira Hovsmarka barnehage Privat 06.30 - 17.00 0-6 84
Espira Trygstad Privat 06.45 – 16.30 1-6 67
Espira Trygstad barnehage Privat 06.45 – 16.30 1-6 80
Fegri Familiebarnehage Privat 07.30 – 16.30 0-6 10
Haug barnehage Kommunal - 0-6 50
Heggen barnehage Kommunal 0715-1645 0-6 21
Heradsbygda Kommunal 0715-1645 0
Hov barnehage Privat 07.30 - 17.00 0-6 80
Hundremeterskogen familiebarnehage Privat 07.00-16.30 0-3 6
Hvervenmoen barnehage Kommunal - 0
Hønefoss barnehage Kommunal - 1-6 120
Kirkemoen barnehage Privat 07.00 – 16.30 0-6 42
Lykkeliten familiebarnehage Privat 07.30-16.30 0-3 5
Nedre Auren Gårdsbarnehage Privat 07.00 – 17.00 1-6 40
Nes barnehage Kommunal - 0-6 18
Skogstjernen familiebarnehage Privat 07.30 - 16.30 0-3 8
Smeden barnehage Privat 07.30 - 16.30 0-6 62
Sokna Natur- og gårdsbarnehage Privat 07.00 – 16.30 0-6 48
Solstad Familiebarnehage Privat 07.30 - 16.30 0-6 10
Tolpinrud barnehage Privat 07.30 – 17.00 0-6 101
Tyristrand barnehage Kommunal - 0-6 72
Ullerål barnehage Kommunal - 0-6 30
Veien barnehage Kommunal - 0-6 0
Vesleveien familiebarnehage Privat 07.30 - 16.30 0-6 10
Viul Familiebarnehage Privat 07.15 – 16.15 0-3 4

Hva søker du?