Barnehager i Rømskog

Søknadsinfo
Antall barn: 25
Antall barn per ansatt: 5.5
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 8.2 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

41.2% Barnehagelærer, 7.8% Barne- og ungdomsarbeider, 51% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Rømskog barnehage Kommunal 6.45–17.15 0-5 31

Hva søker du?