Barnehager i Rømskog

Søknadsinfo
Antall barn: 23
Antall barn per ansatt: 6.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 8.9 m20% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 100% oppfyller ikke ped.normen.

35.6% Barnehagelærer, 0% Barne- og ungdomsarbeider, 64.4% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Rømskog barnehage Kommunal 6.45–17.15 0-5 31

Hva søker du?