Barnehager i Røros

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Brekken barnehage Kommunal 06:30 - 16:30 1 - 5 12
Galåen Naturbarnehage AS Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 16
Glåmos barnehage Kommunal 06:30 - 16:30 1 - 5 17
Kvitsanden barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 64
Stenbråttet barnehage Sa Privat 06:30 - 16:45 1 - 5 34
Ysterhagaen barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 31
Øya barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 36

Hva søker du?