Barnehager i Røst

Søknadsinfo
Antall barn: 12
Antall barn per ansatt: 5.6
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 20.3 m20% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 100% oppfyller ikke ped.normen.

41.2% Barnehagelærer, 29.4% Barne- og ungdomsarbeider, 29.4% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Røst barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 18

Hva søker du?