Barnehager i Rygge

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bredsandkroken barnehage Privat 6.45–17.00 1-6 76
EG barnehagedrift avd. Halmstad Privat - 1-5 70
EG barnehagedrift avd. Støtvigenga Privat 06.45–17.00 0-3 70
Ekholt barnehage SA Privat 06.45–17.00 0-6 70
Fasanveien barnehage Privat 07.00–16.30 0-6 20
Gubbeskogen FUS barnehage as Privat 6.45–17.15 0-6 83
Heimdalenga barnehage Privat - 0-6 76
Rygge kommunale barnehage avd. Solliskogen Kommunal 6.45–16.30 0-5 45
Rygge kommunale barnehage avd. Øreåsen Kommunal 07.15–16.30 0-6 100
Smedhusåsen barnehage sa Privat 06.30–17.00 1-6 0
Tittin familiebarnehage Privat - 0-6 10

Hva søker du?