Barnehager i Samnanger

Søknadsinfo
Antall barn: 128
Antall barn per ansatt: 5.7
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 10.4 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

37.1% Barnehagelærer, 26.4% Barne- og ungdomsarbeider, 23.9% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Aadland Gards- og Friluftsbarnehage AS Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 27
Dråpeslottet barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 43
Vassloppa barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 51

Hva søker du?