Barnehager i Samnanger

Søknadsinfo
Antall barn: 126
Antall barn per ansatt: 5.5
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 10.6 m266.7% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 33.3% oppfyller ikke ped.normen.

44.2% Barnehagelærer, 18% Barne- og ungdomsarbeider, 22.8% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Aadland Gards- og Friluftsbarnehage AS Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 27
Dråpeslottet barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 43
Vassloppa barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 51

Hva søker du?