Barnehager i Samnanger

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Aadland Gards- og Friluftsbarnehage AS Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 27
Dråpeslottet barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 43
Vassloppa barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 51

Hva søker du?