Barnehager i Sande i Vestfold

Søknadsinfo
Antall barn: 536
Antall barn per ansatt: 6.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.7 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

40.1% Barnehagelærer, 23.4% Barne- og ungdomsarbeider, 31.3% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Galleberg barnehage Privat 07.00–17.00 0-6 80
Haga barnehage Kommunal 07.00–17.00 0-6 107
Læringsverkstedet barnehage Lersbrygga Privat - 0-6 38
Læringsverkstedet barnehage Sande Privat - 0
Nordre Jarlsberg barnehage Kommunal 07.00–17.00 0-6 114
Skafjellåsen barnehage Kommunal 07.00–17.00 1-5 27
Vammen friluftsbarnehage Privat - 0-6 0
Velle Utvikling as Kjeldås barnehage Privat 07.00–17.00 1,5-6 45

Hva søker du?