Barnehager i Sauda

Søknadsinfo
Antall barn: 196
Antall barn per ansatt: 5.5
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 8 m275% oppfyller ped.normen, 25% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

47.4% Barnehagelærer, 39.2% Barne- og ungdomsarbeider, 6.2% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Brakamoen barnehage Sa Privat 06:40 - 16:15 1 - 5 91
Leabøen barnehage Kommunal 06:45 - 16:15 1 - 5 50
Rustå barnehage Kommunal 06:45 - 16:15 1 - 5 50
Veslefrikk barnehage Kommunal 06:45 - 16:15 1 - 5 49

Hva søker du?