Barnehager i Sigdal

Søknadsinfo
Antall barn: 123
Antall barn per ansatt: 5.5
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.9 m275% oppfyller ped.normen, 25% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

34.8% Barnehagelærer, 15.1% Barne- og ungdomsarbeider, 40.7% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Båsheim barnehage Privat 06:45 - 17:00 1-6 0
Eggedal barnehage Privat 06.30–16.30 31
Enger barnehage Privat 06.30–16.15 1-6 24
Nerstad barnehage Privat 06.30–16.30 1-6 46
Prestfoss barnehage Privat 06.30–16.30 1-5 35

Hva søker du?