Barnehager i Skaun

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Børsa barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1 - 5 127
Fredly barnehage Privat 07:00 - 17:00 1 - 5 40
Hammerdalen barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1 - 5 110
Ilhaugen barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1 - 5 50
Jåren-Råbygda Oppvekstsenter Avdeling Barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1 - 5 30
Oterhaugen barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1 - 5 127
Venn Oppvekstsenter Avdeling Barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1 - 5 38
Viggja Oppvekstsenter Avdeling Barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1 - 5 22

Hva søker du?