Barnehager i Skiptvet

Søknadsinfo
Antall barn: 201
Antall barn per ansatt: 5.9
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.3 m275% oppfyller ped.normen, 25% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

39% Barnehagelærer, 26.5% Barne- og ungdomsarbeider, 27.3% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Brekkeåsen barnehage Kommunal 06.45–17.00 0-6 52
Finlandsskogen barnehage Kommunal 06.45–17.00 0-6 80
Hestehoven Gårdsbarnehage as Privat - 0-6 40
Solhaug barnehage Kommunal - 0

Hva søker du?