Barnehager i Skiptvet

Søknadsinfo
Antall barn: 192
Antall barn per ansatt: 5.7
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.6 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

43.5% Barnehagelærer, 21.8% Barne- og ungdomsarbeider, 26% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Brekkeåsen barnehage Kommunal 06.45–17.00 0-6 52
Finlandsskogen barnehage Kommunal 06.45–17.00 0-6 80
Hestehoven Gårdsbarnehage as Privat - 0-6 40
Solhaug barnehage Kommunal - 0

Hva søker du?