Barnehager i Skiptvet

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Brekkeåsen barnehage Kommunal 06.45–17.00 0-6 52
Finlandsskogen barnehage Kommunal 06.45–17.00 0-6 80
Hestehoven Gårdsbarnehage as Privat - 0-6 40
Solhaug barnehage Kommunal - 0

Hva søker du?