Barnehager i Søgne

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Åros barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1 - 5 78
Blåsmoen Familiebarnehage Privat 06:15 - 16:30 1 - 2 9
Blåveisen barnehage Privat 07:30 - 16:30 1 - 2 10
Espira Vedderheia barnehage Privat 06:30 - 17:00 1 - 5 70
Hølleveien Familiebarnehage Privat 07:15 - 16:30 1 - 5 10
Leireklatten barnehage Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 16
Lisebo Familiebarnehage Privat 06:30 - 16:45 1 - 5 11
Læringsverkstedet barnehage Avd Søgne Privat 07:00 - 17:00 1 - 5 97
Salemveien Familiebarnehage Privat - 1 - 5 11
Sangvik Gårdsbarnehage Abrahamsen Privat 07:30 - 16:30 3 - 5 14
Sjøstjerna barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1 - 5 88
Solstrålen barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1 - 5 58
Spiren barnehage Privat 07:30 - 16:30 3 - 5 21
Stokkelandsåsen Familiebarnehage Privat 06:30 - 17:00 1 - 5 10
Tareskogen barnehage Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 32
Torvmoen barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1 - 5 65

Hva søker du?