Barnehager i Sømna

Søknadsinfo
Antall barn: 80
Antall barn per ansatt: 4.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.7 m266.7% oppfyller ped.normen, 33.3% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

38.3% Barnehagelærer, 31.8% Barne- og ungdomsarbeider, 21.8% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bakketun barnehage Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 28
Berg barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1 - 5 42
Sund barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1 - 5 10
Vik barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1 - 5 26

Hva søker du?