Barnehager i Søndre Land

Søknadsinfo
Antall barn: 243
Antall barn per ansatt: 5.2
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.7 m20% oppfyller ped.normen, 100% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

37.3% Barnehagelærer, 38.1% Barne- og ungdomsarbeider, 13% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Grettegutua barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 61
Hov barnehage Kommunal 06:30 - 16:30 1 - 5 37
Land Montessoribarnehage Privat 06:45 - 16:30 1 - 5 12
Minstemann barnehage Da Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 9
Svingen barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 59
Trevatn barnehage Kommunal 06:30 - 16:30 1 - 5 10
Vestsida Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 06:30 - 16:30 1 - 5 13

Hva søker du?