Barnehager i Søndre Nordstrand

Søknadsinfo
Antall barn: 35432
Antall barn per ansatt: 5.8
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.6 m244.9% oppfyller ped.normen, 44.4% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 10.6% oppfyller ikke ped.normen.

37.2% Barnehagelærer, 15.1% Barne- og ungdomsarbeider, 34.8% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Åsbråten barnehage Kommunal 07.30 -17.00 1-6 54
Asperud barnehage Privat 07:30-17:00 0-6 56
Åstun barnehage Kommunal 07.30 - 17.00 1-6 54
Bertram barnehage Kommunal 07.15 - 17.00 1-6 54
Bjørnåsen barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 63
Bjørnebo barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 84
Blakkens vei barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 36
Brennastubben familiebarnehage Privat 07.30-17.00 0-6 10
Christiania Barnehave Bjørndal Privat 07.00-17.00 0-6 57
Elverhøy barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 60
Eventyrlia FUS barnehage as Privat 07.00-17.00 0-6 68
Fjeldlund barnehage Kommunal 07:30-17:00 0-6 59
Hallagerbakken barnehage Kommunal 07:30-17:00 0-6 63
Hallagerstua Foreldredrevet barnehage Privat 07.30-17.00 1-6 27
Hauketo barnehage Privat 07:30-17:00 0-6 66
Holmsåsen FUS barnehage as Privat 06.45-17.15 0-6 68
Jettegryta barnehage Kommunal 07.30 -17.00 1-6 80
Kantarellen barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 52
Lerdal barnehage Kommunal Nedre Prinsdalsvei 55, 1263 Os 0-6 68
Lia barnehage Kommunal 07.00-17.00 0-6 74
Lofsrud barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 69
Nordre Ås barnehage Kommunal 07.30 - 17.00 1-6 54
Nordskrenten barnehage Kommunal 07:30 - 17:00 1-6 66
Nyjordet barnehage Kommunal 07:30-17:00 0-6 54
Preståsen Kanvas-barnhage Privat 07.00-17.00 0-6 54
Prinsdalsbråten barnehage Kommunal 07.30-17.00 1-6 54
Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Privat 07.30-17.00 1-6 66
Slime gård barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 84
Sloreåsen barnehage Kommunal 7.30 - 17.00 0-6 54
SN Familiebarnehager Avdeling 1 Privat 0
SN Familiebarnehager Avdeling 2 Privat 0
Solbakken barnehage Privat 07.00-17.00 1-6 69
Steinbråten naturbarnehage Kommunal 07.30 -17.00 0-6 113
Søndre Dal Gård barnehage Privat 07.30-17.01 0-6 50
Taranrød barnehage Kommunal 07.30-17.00 0-6 57
Trollskogen barnehage Privat 07.00-17.00 0-6 65
Vestskrenten barnehage Privat 07.30-17.00 1-6 48

Hva søker du?