Barnehager i Sula

Søknadsinfo
Antall barn: 612
Antall barn per ansatt: 6
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.5 m255.6% oppfyller ped.normen, 44.4% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

43.3% Barnehagelærer, 19.5% Barne- og ungdomsarbeider, 29.7% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Gnist Barnehager Bjørkavåg AS Privat 06:45 - 17:00 1 - 5 127
Hatlebakken barnehage Sa Privat 06:45 - 17:00 1 - 5 25
Langevåg barnehage Kommunal 06:45 - 17:00 1 - 5 96
Måseide barnehage Kommunal 06:45 - 17:00 1 - 5 68
Molvær barnehage Kommunal 06:45 - 17:00 1 - 5 73
Nymarkbakken Fus barnehage AS Privat 06:45 - 17:15 1 - 5 127
Røde Kors Langevåg Kommunal 09:00 - 15:00 0
Rørstadmarka barnehage Sa Privat 06:30 - 16:45 1 - 5 58
Sunde barnehage Kommunal 06:45 - 17:00 1 - 5 35
Vasset barnehage Privat 07:00 - 16:45 1 - 5 23

Hva søker du?