Barnehager i Sunndal

Søknadsinfo
Antall barn: 342
Antall barn per ansatt: 5.6
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.4 m2100% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

49% Barnehagelærer, 29.4% Barne- og ungdomsarbeider, 16.6% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bikuben barnehage Kommunal 08:30 - 15:30 1 - 5 21
Gjøra Oppvekstsenter Avd barnehage Kommunal 06:45 - 16:15 1 - 5 17
Holten barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 92
Malurten barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 36
Stortuva barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 52
Tredal barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 60
Villabyen barnehage Kommunal 06:45 - 16:30 1 - 5 48

Hva søker du?