Barnehager i Svelvik

Søknadsinfo
Antall barn: 266
Antall barn per ansatt: 6.5
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.8 m275% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 25% oppfyller ikke ped.normen.

42.7% Barnehagelærer, 17.3% Barne- og ungdomsarbeider, 40% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Berger barnehage Kommunal 07.00–16.30 1-5 50
Ebbestad barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-5 127
Støa barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-5 76
Tømmerås barnehage Privat 06.45–17.00 0-6 54

Hva søker du?