Barnehager i Svelvik

Søknadsinfo
Antall barn: 255
Antall barn per ansatt: 5.9
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.1 m225% oppfyller ped.normen, 50% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 25% oppfyller ikke ped.normen.

40.9% Barnehagelærer, 19.8% Barne- og ungdomsarbeider, 37.9% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Berger barnehage Kommunal 07.00–16.30 1-5 50
Ebbestad barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-5 127
Støa barnehage Kommunal 07.00–16.30 0-5 76
Tømmerås barnehage Privat 06.45–17.00 0-6 54

Hva søker du?