Barnehager i Tana

Søknadsinfo
Antall barn: 99
Antall barn per ansatt: 4.9
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 8.4 m260% oppfyller ped.normen, 20% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 20% oppfyller ikke ped.normen.

34.7% Barnehagelærer, 24.6% Barne- og ungdomsarbeider, 25.2% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Austertana Oppvekstsenter Avdeling Barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1-5 7
Boftsa Oppvekstsenter Avdeling Barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1-5 14
Deanu Samiid Searvi Kommunal 07:15 - 16:30 1-5 14
Sami Baikegottiid Guovddas - Samisk Bygdesenter Privat 07:00 - 16:30 1-5 28

Hva søker du?