Barnehager i Tana

Søknadsinfo
Antall barn: 84
Antall barn per ansatt: 4.6
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 9.9 m260% oppfyller ped.normen, 40% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

24.3% Barnehagelærer, 35.2% Barne- og ungdomsarbeider, 28.2% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Austertana Oppvekstsenter Avdeling Barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1-5 7
Boftsa Oppvekstsenter Avdeling Barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1-5 14
Deanu Samiid Searvi Kommunal 07:15 - 16:30 1-5 14
Sami Baikegottiid Guovddas - Samisk Bygdesenter Privat 07:00 - 16:30 1-5 28

Hva søker du?