Barnehager i Tana

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Austertana Oppvekstsenter Avdeling Barnehage Kommunal 06:45 - 16:00 1-5 7
Boftsa Oppvekstsenter Avdeling Barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1-5 14
Deanu Samiid Searvi Kommunal 07:15 - 16:30 1-5 14
Sami Baikegottiid Guovddas - Samisk Bygdesenter Privat 07:00 - 16:30 1-5 28

Hva søker du?