Barnehager i Tingvoll

Søknadsinfo
Antall barn: 117
Antall barn per ansatt: 5.2
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 8.1 m233.3% oppfyller ped.normen, 33.3% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 33.3% oppfyller ikke ped.normen.

41.4% Barnehagelærer, 34.8% Barne- og ungdomsarbeider, 23.8% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Meisingset Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 18
Straumsnes barnehage Kommunal 06:45 - 17:00 1 - 5 54
Tingvoll barnehage Kommunal 06:45 - 17:00 1 - 5 76

Hva søker du?