Barnehager i Tingvoll

Søknadsinfo
Antall barn: 133
Antall barn per ansatt: 5
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.1 m233.3% oppfyller ped.normen, 66.7% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

30.4% Barnehagelærer, 33.8% Barne- og ungdomsarbeider, 32.9% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Meisingset Oppvekstsenter Avd Barnehage Kommunal 06:45 - 16:45 1 - 5 18
Straumsnes barnehage Kommunal 06:45 - 17:00 1 - 5 54
Tingvoll barnehage Kommunal 06:45 - 17:00 1 - 5 76

Hva søker du?