Barnehager i Tinn

Søknadsinfo
Antall barn: 211
Antall barn per ansatt: 4.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 6.3 m283.3% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 16.7% oppfyller ikke ped.normen.

42.9% Barnehagelærer, 37.5% Barne- og ungdomsarbeider, 18% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Bøen barnehage Kommunal 07:15 - 16:45 1 - 5 49
Dale Bakhus barnehage Kommunal 06:45 - 16:15 1 - 5 36
Furuheim barnehage Kommunal 06:30 - 17:00 1 - 5 39
Hovin barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 9
Skibakkesletta barnehage Kommunal 06:45 - 17:15 1 - 5 52
Vesletun barnehage Privat 06:30 - 17:00 1 - 5 53
Øverland barnehage Kommunal 06:45 - 16:15 1 - 5 36

Hva søker du?