Barnehager i Tjøme

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Læringsverkstedet Randineborg barnehage as Privat - 0-6 0
Pytteberget barnehage Kommunal 06.45–17.00 1-5 72
Tjøme Barnehage Kommunal 6.45–17.00 0-6 54

Hva søker du?