Barnehager i Tvedestrand

Søknadsinfo
Antall barn: 260
Antall barn per ansatt: 5.4
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 7.1 m288.9% oppfyller ped.normen, 0% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 11.1% oppfyller ikke ped.normen.

43.8% Barnehagelærer, 30.2% Barne- og ungdomsarbeider, 14.5% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Blåbærskogen naturbarnehage Privat 07.30–16.30 1-5 18
Bøklia barnehage Kommunal 07.30–16.30 1-5 41
Grotten barnehage Privat 07.00–16.30 1-6 35
Knatten barnehage Privat 07.00–16.30 0-5 36
Kreative barnehager avd. Fjellhulen Privat 07.00–16.30 50
Lyngbakken barnehage Kommunal 07.30–16.30 0-5 117
Napen familiebarnehage Privat 07.30–16.00 0-5 5
Sandøya barnehage Privat 09.45–15.00 3-5 13
Skriverstua barnehage Kommunal 07.30–16.30 0-5 36
Villa Utsikten barnehage Kommunal 7.30–16.30 30

Hva søker du?