Barnehager i Vågsøy

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Fjordly barnehage Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 25
Holvik barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 26
Skarevik barnehage Sa Privat 07:15 - 16:15 1 - 5 62
Skavøypoll barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 75
Skramsmarka barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1 - 5 55
Trollskogen barnehage Sa Privat 07:30 - 16:30 1 - 5 73

Hva søker du?