Barnehager i Våler i Østfold

Søknadsinfo
Antall barn: 334
Antall barn per ansatt: 5.9
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.2 m280% oppfyller ped.normen, 20% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

36.2% Barnehagelærer, 28.1% Barne- og ungdomsarbeider, 31.7% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Augerød barnehage Kommunal 06.45–16.45 0
Læringsverkstedet Do Re Mi Våler Privat 06.45–17.00 0-5 75
NLM barnehagene avd. Våk barnehage Privat 6.30–16.45 0-5 54
Sperbund familiebarnehage Privat 07.00–16.00 0
Stiftelsen Kirkebygden Barnehage og Grendehus Privat 06.45–17.00 0-5 70
Svinndal barnehage Kommunal 06.45–16.45 0-5 45

Hva søker du?