Barnehager i Valle

Søknadsinfo
Antall barn: 47
Antall barn per ansatt: 5.9
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 11.8 m20% oppfyller ped.normen, 100% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

40.7% Barnehagelærer, 41.6% Barne- og ungdomsarbeider, 17.7% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Hylestad barnehage Kommunal 7.00–16.00 0-5 36
Valle barnehage Kommunal 06.45–16.00 0-6 54

Hva søker du?