Barnehager i Vennesla

Søknadsinfo
Antall barn: 846
Antall barn per ansatt: 6
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 5.7 m278.6% oppfyller ped.normen, 14.3% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 7.1% oppfyller ikke ped.normen.

45.2% Barnehagelærer, 36.1% Barne- og ungdomsarbeider, 13.8% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnestua barnehage Privat 06.45–16.30 0-5 50
Bringebærdalen familiebarnehage Privat 07.00–16.45 0-6 10
Djupmyra FUS barnehage Privat 06.45–17.15 0-6 54
Eikeland oppvekstsenters barnehage Kommunal 0
Harestua barnehage Privat 6.30–16.45 0-5 24
Hompetitten barnehage Privat 07.30–16.30 0-5 10
Jordbærstrået familiebarnehage Privat 07.00–16.30 0-6 0
Klokkerstua barnehage Kommunal 07.00–16.3 0-6 55
Læringsverkstedet avdeling Vennesla Privat 7.00–17.00 0-6 0
Læringsverkstedet Erkleiv Privat - 0
Læringsverkstedet Søndagsbakken barnehage Privat 07.00–16.30 2-5 24
Mariknotten barnehage Privat 06.45–17.00 81
Smååsane barnehage Kommunal - 0
Snømyra barnehage Privat 06.45–17.00 0-5 80
Solsletta barnehage Kommunal - 0-6 76
Øvrebø barnehage Privat - 0-6 18

Hva søker du?