Barnehager i Vestre Slidre

Søknadsinfo
Antall barn: 76
Antall barn per ansatt: 5.3
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 8.1 m250% oppfyller ped.normen, 50% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

47.1% Barnehagelærer, 45.1% Barne- og ungdomsarbeider, 2.2% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Røn Naturbarnehage Kommunal 07:30 - 17:00 1 - 5 41
Slidre barnehage Kommunal 07:30 - 17:00 1 - 5 44

Hva søker du?