Barnehager i Vikna

Søknadsinfo
Antall barn:
Antall barn per ansatt:
Leke- og oppholdsareal pr. barn: m2% oppfyller ped.normen, % oppfyller ped.normen m/dispensasjon, % oppfyller ikke ped.normen.

% Barnehagelærer, % Barne- og ungdomsarbeider, % Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Austafjord Oppvekstsenter Avdeling Barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 27
Bergheim Friluftsbarnehage AS Privat 07:00 - 17:00 1 - 5 34
Bikuben Friluftsbarnehage AS Privat 07:00 - 17:00 1 - 5 26
Heimen barnehage AS Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 33
Heimtun barnehage AS Privat 07:00 - 17:00 1 - 5 37
Ril barnehage Privat 07:00 - 16:30 1 - 5 29
Tårnet barnehage Kommunal 07:00 - 16:30 1 - 5 59
Trio Barnehager AS Privat 07:00 - 17:00 1 - 5 40

Hva søker du?