Barnehager i Vinje

Søknadsinfo
Antall barn: 185
Antall barn per ansatt: 5.2
Leke- og oppholdsareal pr. barn: 8.2 m2



75% oppfyller ped.normen, 25% oppfyller ped.normen m/dispensasjon, 0% oppfyller ikke ped.normen.

37.3% Barnehagelærer, 26.6% Barne- og ungdomsarbeider, 24% Annen bakgrunn.


Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Barnehagenavn Eierform Åpningstid Alder Barn Ledig
Åmot barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1-5 62
Edland barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1-5 35
Rauland barnehage Kommunal 07:00 - 17:00 1-5 59
Øyfjell Oppvekstsenter Avd barnehage Kommunal 07:30 - 16:30 1-5 26





Hva søker du?